de makelij

De Makelij is een sociale en duurzame onderneming in Dedemsvaart. Het gaat ons om samenwerking en recycling.

Samenwerking van kansarme en kwetsbare mensen met mensen die een steuntje in de rug kunnen en willen geven. Alle medewerkers hebben talenten die ze kunnen inzetten en zo mogelijk verder ontwikkelen. Door op deze manier samen te werken heeft de Makelij een samenbindende functie in het dorp Dedemsvaart en de gemeente Hardenberg.

Recycling: De Makelij staat voor zorgvuldig en duurzaam omgaan met spullen.

Wij geven tweedehands
nog een kans

Concrete doelstellingen

50 medewerkers

De Makelij kan minimaal 50 medewerkers per week een plek geven.

Tweedehands spullen

De Makelij geeft mensen de mogelijkheid om tweedehands spullen te kopen en te verkopen.

De Makelij geeft medewerkers de mogelijkheid om deze spullen op te knappen d.m.v. hout- en textielbewerking en te verkopen. 

Inzetten en ontwikkelen

Het inzetten en ontwikkelen van vaardigheden op gebied van hout-textielbewerking en verkoop.

Persoonlijke doelen

Het bieden van mogelijkheden om te werken aan persoonlijke doelen.

Vragen uit de samenleving

Inspelen op vragen uit de samenleving, zowel vragen van onze medewerkers als vragen uit het dorp, zoals bv. het schoonhouden van de Marktstraat of het opzetten van de Kioter.

Werkplaats

Gericht op houtbewerking, 2e hands meubelen die geschonken zijn aan de Makelij hier bewerkt, aangepast en ook geschilderd.

Winkel

In de winkel komen de 2e hands spullen binnen, deze worden geregistreerd, geprijsd, geëtaleerd en zo mogelijk verkocht.

Atelier

In het atelier worden ‘oude’ zaken zoals kleding of dekens vermaakt tot nieuwe dingen zoals kussens. Dit word in de winkel verkocht.

Dagbesteding

Een werkplek waar mensen de kans krijgen weer mee te doen, talenten te ontwikkelen of zich te richten op de arbeidsmarkt. 

visie

We willen dat medewerkers van de Makelij hun talenten en kwaliteiten inzetten ten bate van de samenleving en ten bate van het natuurlijk leefmilieu zowel in het dorp als in de gemeente. We willen mensen stimuleren om te doen waar ze goed in zijn, hun talenten te ontwikkelen, te re-integreren  en mee te doen in de samenleving.

 Daarnaast werken we aan duurzaamheid: De Makelij geeft 2e hands  weer een kans.

doelstellingen

De doelstellingen worden gemonitord en  ieder jaar opnieuw bekeken en in een jaarplan en begroting vastgelegd.

In 2019 heeft het bestuur het kwaliteitsbeleid van de Makelij beschreven. Wilt u daar meer van weten dan verwijzen we u naar het stuk  “Kwaliteitsbeleid De Makelij” onder “archief.”